ข้อกำหนดและรายละเอียดโครงการ

ศึกษารายละเอียด ก่อนตัดสินใจ

โครงการห้องพิเศษปันสุข โรงพยาบาลกุมภวาปี เป็นโครงการที่ให้สิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้นอนห้องพิเศษฟรีตลอดปี ตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังต่อไปนี้

1. สมัครเข้าโครงการคนละ 2,000 บาท ต่อปี

1 สิทธิ์ ไช้ได้ 1 คน ไม่สามารถใช้สิทธิ์แทนกันได้.

2.ได้รับสิทธิ์นอนห้องพิเศษ 12 ครั้ง ต่อปี ครั้งละไม่เกิน 7 วัน (หากเกิน 7 วัน ชำระเองตามสิทธิ์)

3.ต้องได้รับอนุญาตจากแพทย์เท่านั้น

ต้องได้รับอนุญาตจากแพทย์เท่านั้นว่าสามารถ นอนห้องพิเศษได้(เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย) .

4.ไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้

เพราะเงินเข้า โครงการห้องพิเศษปันสุข

5.ใช้สิทธิ์นอนห้องพิเศษ

ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564- 30 กันยายน 2565

ตัวอย่างและรายละเอียดห้อง